Prawo gospodarcze i handlowe

W ramach tej gałęzi prawa oferuję pomoc przy tworzeniu oraz zmianie stosunków wewnętrznych spółek: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna. Ich przekształcaniu, w tym przekształcanie spółek cywilnych, łączeniu i podziale spółek. Procedurze rejestrowej w Krajowym Rejestrze Sądowym, likwidacyjnej, naprawczej i upadłościowej. Pomoc przy sprawach odszkodowawczych m.in. za naruszenie dóbr osobistych osób prawnych, oraz z zakresu własności przemysłowej, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych, transportu, a również:

 • kompleksowej obsłudze prawnej działalności przedsiębiorców
 • bieżąca, doraźna i stała obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • w ramach umów stałych swoją obsługą obejmuję całość zagadnień prawnych występujących w działalności klienta
 • negocjacje z kontrahentami
 • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych
 • pełną pomoc w zakresie czynności korporacyjnych, stosunków wewnętrznych spółek oraz stosunków do osób trzecich
 • przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych spółek takich jak uchwały, statuty, umowy
 • odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych
 • doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców
 • zapewnienie wsparcia prawnego w realizacji jednego, konkretnego celu biznesowego
 • prawo zamówień publicznych; umowy gospodarcze; własność przemysłowa zastrzeganie znaków towarowych i inne

Umów się na spotkanie.


Kontakt