Wynagrodzenie

Kancelaria stosuje elastyczną i otwartą politykę cenową, dostosowaną do możliwości finansowych klienta. Ustalenie zasad wynagradzania następuję na pierwszym spotkaniu. W zależności od podmiotu na rzecz którego ma być wykonana usługa stosowane są:

1. Wynagrodzenie za „pozytywne rozstrzygnięcie” uzależnione niemal w całości od rezultatu działania i ustalone jako kwota lub procent uzyskanej kwoty (pobierana w takim wypadku niewielka zaliczka).
2. Wynagrodzenie jako ustalona z góry kwota za wykonaną kompleksowa usługę.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc obsługi prawnej. W ramach takiej obsługi zapewniamy w miesiącu ustaloną z klientem liczbę godzin.
4. Wynagrodzenie za czas poświęcany na realizację danego zlecenia tzw. stawkę godzinową.

Warunki współpracy oraz kwestia wynagrodzenia pozostają w gestii indywidualnego ustalenia z każdym Klientem dlatego też możliwy jest inny sposób porozumienia w zakresie zapłaty za dokonane usługi. Wynagrodzenie może być ustalone w całości według jednej z określonych wyżej metod, bądź też w sposób mieszany, na przykład gdy za określone usługi wynagrodzenie będzie ustalone ryczałtowo, a za każdą dodatkową czynność, nieprzewidzianą w umowie, będzie przysługiwało Kancelarii dodatkowe wynagrodzenie według stawek godzinowych.

Umów się na spotkanie.


Kontakt